Vedr. vandsvigt er der alarm på som vandbestyreren modtager med det samme.

Der kan der gå op til 30 minutter inden vi får pumperne til at køre.

Ved vandafbrydelse. Luk for haner til toilet, vaskemaskine, speciale haner m/m idet der kan være små sandkorn eller andet snavs. Luk op for en hane uden si og lad vandet løbe et stykke tid.

Vedr. Coliforme bakterier læs mere

Vandspild.
Check dit vandforbrug
Vi er alle blevet bedre til at spare på vandet, men det er vigtigt fortsat at være opmærksom på sine vaner og vandinstallationer. Check jævnligt om der er utætte vandinstallationer på ejendommen.

Aflæs vandmåleren om aftenen når alle i huset er gået i seng, og ingenbruger vand. Aflæs vandmåleren igen om morgenen før nogenbruger vand. Er aflæsningen om morgenen forskellig fra aflæsningen om aftenen tyder det på, at der er en utæthed i vandinstallationerne, som skal udbedres.

En utæt vandledning f.eks. under gulv, som får lov at løbe i månedsvis uden at blive opdaget, er en dyr affære. Aflæs derfor din vandmåler mindst en gang månedligt og undgå ubehagelige overraskelser, når vandregningen kommer.

En vandhane som drypper kan koste fra 500-3.800 kroner om året. Et toilet, der løber, kan nemt koste over 1000 kr. om året.

Åbning

Ø mm

Liter

pr. time

Kubikmeter

pr. dag

Kubikmeter

pr. måned

Kubikmeter

pr. år

1,0

45

1,07

32

384

2,0

146

3,51

105

1.256

3,0

377

9,00

270

3.243

5,0

1.032

24,60

739

8.870

7,0

1.817

43,70

1.309

15.708

 

Nedenstående tabel giver en idé om, hvad en utæthed ved 3 atm-tryk koster på kort og længere sigt, -og husk, at den samlede pris for en m³ vand inkl. moms, grønne afgifter og afledningsbidrag er ca. 40,00 kroner