Aflæsning af vandmålere:
Vandmålerne aflæses 31/12.

Vandværket er i gang med udskiftning af vandmålerne til fjernaflæste vandmålere. Modtager du et selvaflæserkort i december skal dette returneres til Vandværkernes edb-service. Modtager du ikke et selvaflæserkort og starter dit målernummer med 63XXXXXX er din måler fjernaflæst.

Alle vandure skal afhentes hos Roost VVS Skovlundvej 2 6520 eller kontakt vandværket.

For at minimere vandspildet er det bestyrelsens mål, at alle vandure installeres i en brønd ved skel.
Dette betyder, at der ikke mere skal bruges stophane, da der på hver side af vanduret placeres en stopventil.
Ved ombygning/ændringer m.m. vil vi derfor anbefale, at man retter henvendelse til vandværket, som så vil sørge for udskiftning af vandure m.m..