1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af protokolføre
 3. Bestyrelsens beretning v. formanden
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget 2022 til godkendelse
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter                                                                                            

På valg er:
                      Peter Hammerum modtager genvalg
                      Poul Erik Kjær modtager genvalg

                      Jakob Schmidt modtager ikke genvalg

Valg af 2 suppleanter:

            På valg er:

            Esben Knudsen
            Henrik Bonde                 

 • Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår 2+ Revision

 • Behandling af indkomne forslag. (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 • Eventuelt
  Med venlig hilsen
  Pbv Jakob Schmidt  Vinkelvej 11 Arrild
  6520 Toftlund